ABPON CO., LTD.
ສິນຄ້າ 32 ລາຍການ
Subscription
Steel SUS (ທໍ່ clamps SUS)
Steel SUS (ທໍ່ clamps SUS) ແປພາສາ : ( 4 language)
C ປະເພດເລັບ (HAMMER Drive ຫມໍ) ຕະປູ ຕອກເຫລັກ
ກະທູ້ຕະຫຼອດແລະ 2 ແກ່ນສີດໍາ / hdg , Rods Threaded
ສະກູ Hex Socket ຝັງຫົວ
ສະກູ Hex Socket ຝັງຫົວ ແປພາສາ : ( 4 language)
ສະກູ S10T (TC Bolt) S10T Blot
ສະກູ S10T (TC Bolt) S10T Blot ແປພາສາ : ( 4 language)
screw ໄລສະກູ , 2 ວົງ F10T
screw ໄລສະກູ , 2 ວົງ F10T ແປພາສາ : ( 4 language)
ສະກູ , Nut , Ring (A307, A325, A290)
ສະກູ , Nut , Ring (A307, A325, A290) ແປພາສາ : ( 4 language)
ແກ່ນຂອງຫມາກໄມ້ສະກູ , 2 ສະກູສະແຕນເລດ
Spiral SUS (Turnbuckies SUS)
Spiral SUS (Turnbuckies SUS) ແປພາສາ : ( 4 language)
Eyebrow SUS (ຍົກ SUS ຫົວໃຈໃນແກ້ວຕາ)
ພລຸ໊ກສະແຕນເລສ
ພລຸ໊ກສະແຕນເລສ ແປພາສາ : ( 4 language)
ຫົວນ໋ອດໝວກ SUS (Hex Domed Nuts SUS)
ຫົວນ໋ອດໝວກ SUS (Hex Domed Nuts SUS) ແປພາສາ : ( 4 language)
ສະຕັດກຽວຕະຫຼອດ 1 ແມັດ SUS (Threaded Rods 1 meter SUS)
ກຽວປ່ອຍສະແຕນເລສ
ກຽວປ່ອຍສະແຕນເລສ ແປພາສາ : ( 4 language)
ສະກູຫົວຈົມ ຕ້ານທານການກັດຈາກສານເຄມີ
ສະກູຫົວຫົກ SUS
ສະກູຫົວຫົກ SUS ແປພາສາ : ( 4 language)
ສະກູມິນ JF ຊຸບຊິ້ງ
ສະກູມິນ JF ຊຸບຊິ້ງ ແປພາສາ : ( 4 language)
ພຸກຕະປູ ຊັນໂກ້
ພຸກຕະປູ ຊັນໂກ້ ແປພາສາ : ( 4 language)
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ 307A
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ 307A ແປພາສາ : ( 4 language)
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ ASTM A490
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ ASTM A490 ແປພາສາ : ( 4 language)
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ AS1252
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ AS1252 ແປພາສາ : ( 4 language)
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ ASTM A325
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ ASTM A325 ແປພາສາ : ( 4 language)
ລວດສະລິງ
ລວດສະລິງ ແປພາສາ : ( 4 language)
ສະກູມິນດຳ 8.8
ສະກູມິນດຳ 8.8 ແປພາສາ : ( 4 language)
ສະກູຫົວຫົກຫຼ່ຽມສະແຕນເລສ 304
ສະກູຫົວຫົກຫຼ່ຽມສະແຕນເລສ 316
ສະກູຫົວຈົມດຳ ເກຣດ 12.9
ກຽວປ່ອຍສະແຕນເລສ JT JF ແລະປາຍຕັດ - ຜ່າຮ່ອງ
ສະກູຫົວຈົມກົມດຳ ເກຣດ 10.9 ແລະ 12.9
ສະກູຕົວໜອນດຳ ເກຣດ 10.9 ແລະ 12.9
ກຽວຕະຫຼອດ ແລະ 2 ຫົວນ໋ອດ A193-B7
ນ໋ອດຕົວຢູ 2 ຫົວ ສະແຕນເລສ 304