ABPON CO., LTD.
ສິນຄ້າ 16 ລາຍການ
Visit counter : 57071
Subscription
ABPON CO., LTD. (L)
ສະກູມິນ JF ຊຸບຊິ້ງ
ພຸກຕະປູ ຊັນໂກ້
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ 307A
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ ASTM A490
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ AS1252
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ ASTM A325
ລວດສະລິງ
ສະກູມິນດຳ 8.8
ສະກູຫົວຫົກຫຼ່ຽມສະແຕນເລສ 304
ສະກູຫົວຫົກຫຼ່ຽມສະແຕນເລສ 316
ສະກູຫົວຈົມດຳ ເກຣດ 12.9
ສະກູຫົວຈົມກົມດຳ ເກຣດ 10.9 ແລະ 12.9
ສະກູຕົວໜອນດຳ ເກຣດ 10.9 ແລະ 12.9
ກຽວຕະຫຼອດ ແລະ 2 ຫົວນ໋ອດ A193-B7
ນ໋ອດຕົວຢູ 2 ຫົວ ສະແຕນເລສ 304